Freshbusiness werkt hierbij vanuit twee invalshoeken:

Inventieve producten

Inventiviteit in het proces van productontwikkeling betekent creativiteit binnen randvoorwaarden op gang brengen en de driehoek tussen marketing, research en development kortsluiten.

Inventieve mensen

Inventief kijken is nieuwe verbanden zien en samenhang in keuzes creŽren. Innovatievermogen versterken betekent kracht halen uit de synergie van persoonlijke en ondernemingswaarden en muren tussen afdelingen neerhalen door procesgericht werken.