Werken met FIT op ondernemingsniveau ondersteunt managementteams in het komen tot een gedeelde visie.

Werken met FIT vanuit het individu ondersteunt de bewustwording hoe eigen kracht en energie zich vertalen in keuzes en werk.

Company FIT en Personal FIT laten zich goed combineren en stimuleren het innovatievermogen.